17 de maig: Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació

Manifest de l’Observatori Lleida Pantalles en motiu  del Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació

Amb motiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, el 17 de maig de 2018, l’Observatori Lleida Pantalles posa de manifest la necessitat d’obrir espais de diàleg, alfabetització i recerca al voltant de l’impacte dels anomenats dispositius digitals en la vida quotidiana de les famílies, els joves i els professionals que hi treballen.

Diàleg

Des de l’Observatori Lleida Pantalles animem a totes les famílies i col·lectius professionals implicats en l’educació i l’ús saludable de les tecnologies, a promoure i a participar activament en espais de debat i reflexió entre els pares, mares, infants i joves. Escoltar la veu dels protagonistes ha de permetre aprofundir en les seues percepcions i visions d’una realitat cada cop més marcada.
Iniciatives com la Jornada “Joves i ciberassetjament: Un espai de diàleg” (2016) i la Jornada “Entorns familiars i dispositius digitals” del passat 21 de d’abril, adreçada a joves, familiars i persones educadores de les nostres terres, són un bon exemple per ajudar a reflexionar sobre una realitat que preocupa cada cop més a les famílies.

Alfabetització

Des de l’Observatori Lleida Pantalles promovem l’alfabetització digital tant dels pares, mares, infants i joves com dels professionals que han d’estar implicats en aquests processos formatius des d’un punt de vista positiu.
La formació de tots els membres de la família és clau per a l’educació i creixement de tots ells. La família és el primer espai de socialització i l’exercici de pares i mares, educadors/tutors és una tasca que no sols mobilitza competències parentals, sinó també digitals. La comunicació familiar, l’establiment de normes, pautes i les manifestacions d’afecte són elements sobre els quals les tecnologies hi estan incidint cada cop
amb més força. L’Observatori compta amb un recull de recursos per a l’alfabetització, assessorament, consulta i tractament del territori.

Recerca

Des de l’Observatori Lleida Pantalles desenvolupem projectes d’investigació per aprofundir en el coneixement i les implicacions que les tecnologies tenen en la societat, especialment entre els joves.
L’informe sobre l’ús de les tecnologies digitals per part de les entitats de la ciutat de Lleida (2015), recomanava fomentar actuacions orientades a facilitar l’ús segur i saludable de les tecnologies digitals per part dels joves. Per això, el projecte “Els usos saludables de les pantalles en els joves de primària i secundària” actualment en curs, pretén conèixer els usos saludables de les pantalles i les TIC dels joves de centres de primària i secundària de Lleida i la influència que aquests usos tenen en la seva salut.

Lleida, 17 de maig de 2018