Espais d’interès

SERVEIS D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

SERVEIS DE TRACTAMENT

ESPAIS DE CONSULTA

 • Observatori TIC. Tecnologies de la informació i la comunicació a Lleida.
 • Pàgina de la Ciència i la Tecnologia dels Consells Assessors de la Ciència i de la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Lleida.
 • La Família digital. Punt de trobada i de diàleg entre els pares i els fills en el canviant context d’Internet.
 • Àrea de les TAC del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià. Espai de difusió de recursos i de temes d’actualitat TAC relacionats amb l’educació i l’ús segur i responsable dels entorns digitals.
 • Internet Segura a l’UdL.cat. Ofereix recursos d’orientació i guies per ajudar a configurar un accés a internet segur i fiable.
 • The web we want. Web amb informació de navegació segura feta dels joves per als joves.
 • Orientacions per al tractament de l’informer. Orientació del Departament d’Ensenyament per al tractament del mal ús de les pàgines de l’informer.
 • Pantallas amigas. Iniciativa per la promoció de l’ús segur i saludable d’internet i les noves tecnologies online per part de menors. Es concreta en diverses actuacions com l’edició de publicacions, materials didàctics i estudis, celebració de jornades divulgatives i cursos, desenvolupament d’intervencions preventives o la creació d’un centre digital de notícies i documentació.
 • Pantallas sanas. És una iniciativa de la Dirección General de Salud Pública i la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente del Gobierno de Aragón e Ibercaja, on s’aborda la fenomenologia de les pantalles i les noves tecnologies des del punt de vista de la promoció de la salut, i aspectes que van des dels hàbits i la sociabilitat als consums i les adiccions en l’ús de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement.
 • Educació per l’Acció Crítica. Web de l’entitat Educació per l’Acció Crítica amb molta experiència educativa en l’àmbit de l’abús de drogues i el consumisme. Inclou tot un apartat sobre pantalles amb recursos educatius. Entre d’altres, ofereix una obra de teatre per alumnat del darrer cicle de primària i primer cicle de secundària que porta per títol “Estàs pantallat?”
 • Protégeles. És una organització de protecció del menor totalment professionalitzada, en la qual advocats, psicòlegs i experts en seguretat i protecció del menor, treballen oferint solucions als més joves, les seves famílies i els centres escolars de manera gratuïta.
 • Autoritat Catalana de protecció de dades. Vetlla per  garantir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, el dret a la protecció de dades personals i d’accés a la informació que hi està vinculada. Informa sobre els drets en aquesta matèria, com s’exerceixen i què s’ha de fer en cas que no es respectin. També assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i controla que les entitats la compleixin adequadament. Amb l’objectiu d’apropar i difondre el dret a la protecció de les dades personals.
 • SobrePantalles. Iniciativa de l’Ajuntament de Granollers amb l’objectiu de produir continguts que permetin, tant a professionals com a famílies o joves, fer una reflexió crítica sobre l’ús diari que es fa de les tecnologies i difondre materials que siguin d’utilitat per a la prevenció de qualsevol problemàtica associada, defensant un ús responsable de les TIC.
 • Manuals pràctics sobre la privacitat a internet per infants i joves. Editats al 2009 per l’Agència Catalana de protecció de dades, el Departament d’Educació i la Comissió de Llibertats i Informàtica.
 • IQUA. Agència de Qualitat d’Internet:
 • CESICAT. Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya:

DOCUMENTS DE CONSULTA