Espais d’interès

SERVEIS D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

SERVEIS DE TRACTAMENT

ESPAIS DE CONSULTA

  • Bon ús de les pantalles. DIXIT. Centre de Documentació de Serveis Socials. Un dels efectes més nocius de la pandèmia de la COVID-19 ha estat la sobreexposició a les pantalles dels infants i els adolescents.Cada vegada són més les veus que alerten sobre els riscos per al desenvolupament psicològic i emocional infantil de l’ús no controlat de dispositius electrònics. Una bona gestió parental i l’endarreriment de l’accés als dispositius és la millor prevenció per evitar problemes d’autocontrol i addicció.
  • Observatori TIC. Tecnologies de la informació i la comunicació a Lleida.
  • Pàgina de la Ciència i la Tecnologia dels Consells Assessors de la Ciència i de la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Lleida.
  • La Família digital. Punt de trobada i de diàleg entre els pares i els fills en el canviant context d’Internet.
  • Internet Segura a l’UdL.cat. Ofereix recursos d’orientació i guies per ajudar a configurar un accés a internet segur i fiable.
  • The web we want. Web amb informació de navegació segura feta dels joves per als joves.
  • Pantallas amigas. Iniciativa per la promoció de l’ús segur i saludable d’internet i les noves tecnologies online per part de menors. Es concreta en diverses actuacions com l’edició de publicacions, materials didàctics i estudis, celebració de jornades divulgatives i cursos, desenvolupament d’intervencions preventives o la creació d’un centre digital de notícies i documentació.
  • Pantallas sanas. És una iniciativa de la Dirección General de Salud Pública i la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente del Gobierno de Aragón e Ibercaja, on s’aborda la fenomenologia de les pantalles i les noves tecnologies des del punt de vista de la promoció de la salut, i aspectes que van des dels hàbits i la sociabilitat als consums i les adiccions en l’ús de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement.
  • SobrePantalles. Iniciativa de l’Ajuntament de Granollers amb l’objectiu de produir continguts que permetin, tant a professionals com a famílies o joves, fer una reflexió crítica sobre l’ús diari que es fa de les tecnologies i difondre materials que siguin d’utilitat per a la prevenció de qualsevol problemàtica associada, defensant un ús responsable de les TIC.