L’Observatori Lleida Pantalles

L’Observatori Lleida Pantalles està format per un col•lectiu de professionals que des de diferents àmbits i institucions treballen temes relacionats amb l’ús d’Internet, les xarxes socials i els mitjans audiovisuals. La seva diversitat i el desig de treballar conjuntament amb els diferents sectors i col•lectius de la ciutat de Lleida, són dos dels trets fonamentals que caracteritzen el col•lectiu.b

L’observatori té com a objectiu fonamental contribuir a generar dinàmiques afavoridores de conductes i hàbits d’ús saludable , segur i responsable en la utilització d’aquests entorns digitals per part de la ciutadania. És per això que s’organitza com a observatori per tal de poder copsar, compartir i analitzar el màxim d’informació rellevant relacionada amb els hàbits d’ús i la percepció que els ciutadans de Lleida tenen sobre els entorns digitals que de manera continuada i canviant utilitzen en la seva vida quotidiana.

D’aquesta manera i en continu contacte amb organitzacions, institucions, entitats i agrupaments de la ciutat, l’Observatori mira també de generar dinàmiques i accions que donin resposta a necessitats i que contribueixin de manera global a un ús més saludable, segur i responsable de la tecnologia digital. Aquest ús s’entén com aquell que fa possible de manera efectiva un enriquiment humà, personal i professional de qualsevol ciutadà.