Objectius

Objectius
  • Confeccionar un mapa d’entitats, col·lectius i institucions que contemplen iniciatives encaminades a treballar algun aspecte relacionat amb l’ús de les TIC.
  • Detectar necessitats i impulsar respostes anticipades a situacions que resultin d’interès als diferents agents i col·lectius de la ciutat.
  • Treballar els valors que hi ha darrere l’ús i gestió de les noves tecnologies per determinar els factors de risc a treballar i els factors de protecció a potenciar.
  • Potenciar i afavorir la creació d’espais de trobada i reflexió sobre l’ús saludable, segur i responsable dels entorns de comunicació digital.
Iniciatives
  • Potenciació de la difusió de guies de coneixement i d’ús segur d’Internet per a adults i joves.
  • Suport i col·laboració en l’elaboració i difusió d’espais de serveis/recursos on adreçar-se sobre temes relacionats amb l’ús saludable, segur i responsable dels entorns digitals.
  • Organització/coorganització de jornades, xerrades, tallers… sobre temàtiques orientades a afavorir un ús responsable segur i saludable d’Internet i les xarxes.