Informe 2015

Un dels objectius fonamentals de l’Observatori és el de contribuir a generar dinàmiques afavoridores de conductes i hàbits d’ús saludable , segur i responsable en la utilització d’entorns digitals per part de la ciutadania.

Per tal de poder treballar-hi i com a punt de partida, es pretén obtenir el màxim d’informació rellevant relacionada amb els hàbits d’ús i la percepció que els ciutadans de Lleida tenen sobre els diferents entorns digitals que formen part de la seva vida quotidiana.

És per això que l’Observatori ha elaborat aquest INFORME SOBRE L’ÚS DE LES TECNOLOGIES DIGITALS PER PART DE LES ENTITATS DE LA CIUTAT DE LLEIDA (octubre de 2015) a partir del buidat d’un qüestionari adreçat a les institucions, entitats, associacions i col·lectius de ciutadania de Lleida.

L’Informe conté la descripció i l’anàlisi dels resultats del qüestionari enviat a les entitats de la ciutat a través del correu electrònic. Es presenta el buidatge de les respostes del qüestionari seguint l’ordre de les preguntes realitzades al seu moment. Cada pregunta inclou a més del buidat quantitatiu la interpretació que l’Observatori fa dels resultats. A continuació es mostren les conclusions derivades de l’estudi realitzat i, finalment, es formulen una sèrie de recomanacions que poden donar continuïtat a l’activitat desplegada des de l’Observatori.

L’Observatori agraeix a totes les entitats socials de la ciutat el seu interès en la iniciativa i, molt especialment, a totes aquelles que amb les seves respostes han fet possible la seva  elaboració.