Arxiu d'etiquetes: Seguretat

Tallers d’habilitas digitals

La Bibliteca Pública de Lleida organitza una sèrie de talles per treballar habilitats digitals relacionades amb qüestions de seguretat, gestió del mòbil per tasques del dia a dia, qüestions relacionades amb la mateixa biblioteca… tot plegat una excel·lent manera d’apropar-se al món digital des d’una perspectiva de necessària actualització, seguretat i eficiència relacionades amb els entorns digitals mòbils.

Jornada entorns familiars i dispositius digitals

JORNADA ENTORNS FAMILIARS I DISPOSITIUS DIGITALS
Lleida, 21 d’abril de 2018
Universitat de Lleida – Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

  • Els fills i filles de les famílies participants podran gaudir d’espais de joc amb tallers lúdics organitzats i dirigits per la Xarxa Municipal de Ludoteques de l’Ajuntament de Lleida. Només cal demanar-ho al formulari d’inscripció a la Jornada.

9:30-9:45 Benvinguda

9:45-10:30 Taula de joves
Participa: Joves del Plenari de Lleida.
Presenta: Xavier Bosch – periodista.
Presentació de la I Mostra de videocàpsules.

10:30-11:00 Pausa

11:00-12:00 Taula Entorns familiars
Participa:
Albert Font Tarrés – educador CRAE – FaPaC Lleida.
Àlex Castillo – FaPaC Catalunya.
David Saura – professor INS Escola del Treball.
Elena Olomí – professora Col·legi Maristes Montserrat.
Presenta: Mariví Chacón – presentadora de Lleida TV.

12:00-13:00 Taula d’experts
Participa: 
Mar Camacho – Universitat Rovira i Virgili.
Ramon Capdevila – metge pediatra.
Ramon Arnó – advocat/La Família Digital.
Eduard Vaquero – Universitat de Lleida.
Presenta: Maricel Benabarre – Informatius-Lleida Cadena Ser.

13:00-13:15 Cloenda


ORGANITZEN:          

COL·LABOREN:                        

Programa Jornada en format PDF

Cartell de la Jornada

Entorns familiars i dispositius digitals. Recull d’informacions i recursos

Recull d’aportacions a les tres taules de diàleg que van tenir lloc a la Jornada


I Jornada Joves i Ciberassetjament: un espai de diàleg

logosjor
I Jornada Joves i Ciberassetjament: un espai de diàleg

Lleida, 17 de maig de 2016
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la UdL
C. Jaume II, 67 de Lleida (Campus de Cappont)

verd  C a r t e l l   d e   l a   J o r n a d a
verd  P r o g r a m a   d e   l a   J o r n a d a   e n   pdf

La “I Jornada Joves i Ciberassetjament: un espai de diàleg” pretén ser una trobada de reflexió i de debat entorn els reptes que suposa l’assetjament virtual als menors d’edat.
Coincidint amb el Dia Mundial d’Internet, la Jornada focalitza l’interès sobre una realitat cada cop més present i que afecta de forma transversal diferents àmbits de la nostra societat. S’aborden aspectes com la percepció, les problemàtiques emergents o les propostes de millora al voltant del ciberassetjament en infants i joves
L’objectiu és sensibilitzar i conscienciar tots els agents implicats sobre els aspectes jurídics, policials, educatius, socials, psicològics i mèdics vinculats a aquesta realitat.
La Jornada està especialment destinada als professionals i estudiants de qualsevol àmbit, així com a totes les persones preocupades per aquesta temàtica.

Programa

8:30 h     Recepció de participants i benvinguda

9:00 h Inauguració a càrrec de les autoritats

9:30 h     La veu dels joves. La generació dels orfes digitals
Moderat per Roser Galiano (Institut Manuel Montsuar), Montse Vaquer i Alexandra Rivero (Generalitat de Catalunya . Mossos d’Esquadra)

• “El ciberassetjament”. Laura Moncusí (Generalitat de Catalunya .Mossos d’Esquadra)
• Cinc alumnes de centres educatius de Ponent

10:30 h     Aspectes educatius i formatius. L’educació com a pedra angular
Moderat per Roser Perera (Catalunya Ràdio)

• Jaume Samarra (Generalitat de Catalunya. Dept. d’Ensenyament)
• Eduard Vaquero (Universitat de Lleida)
• Emilia Corona (Ajuntament de Lleida. Joventut)
• Maria del Mar Gotarda (Fede. Assoc. Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya)

11:30 h     PAUSA

12:00 h     Aspectes Jurídics i Policials. Eines restauratives i punitives
Moderat per Mariví Chacón (Grup Segre)

• Ferran Resina (Generalitat de Catalunya .Mossos d’Esquadra)
• Jorge de Lucía (Ministeri de Justícia. Fiscalia de Menors de Lleida)
• Ramon Arnó (La Família Digital)
• Carolina Villacampa (Universitat de Lleida)

13:00 h     Aspectes de salut. Des de la prevenció fins la vessant psicològica i mèdica
Moderat per Josep Ramon Ribé Setó (Grup La Mañana)

• Àlex Palau (Sant Joan de Déu. CSMIJ)
• Francesc Casadesús (Generalitat de Catalunya. Agència de Salut Pública)
• Esther Amorós (Generalitat de Catalunya. Dept. Justícia. IMLCFC )
• Marta Capdevila (Ajuntament de Lleida. Promoció per la Salut)

14:00 h     Cloenda de la jornada: Eduard Vaquero de l’Observatori Lleida Pantalles i inspector Xavier-S. Ribelles del Cos de Policia – Mossos d’Esquadra

ORGANITZACos de Policia – Mossos d’Esquadra, conjuntament amb els departaments d’Ensenyament, Salut i Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida (UdL), la Família Digital i l’Observatori Lleida Pantalles.


Seminari adreçat al món empresarial: Novetats en Protecció de Dades Personals

El dia 24 de febrer de 2016 de 16’00h. a 19’00, al Fòrum Empresa (Av. Blondel, 21, 4t, Lleida) es farà un seminari sobre protecció de dades personals a càrrec de Ramon Arnó Torrades, advocat especialista en aspectes jurídics de la societat de la informació.

emp

Els objectius són adquirir els coneixements que permetin als assistents conèixer el règim jurídic d’alguns dels tractaments de dades personals més habituals en les empreses, a la llum de les últimes novetats legals i jurisprudencials.

PROGRAMA

 


El nou currículum a l’educació i la formació en l’ús segur i responsable d’internet

Con el nuevo curriculum de la Eso y Bachillerato, nuestros hijos aprenderán en el colegio las diferencias entre dioses, semidioses y héroes, pero absolutamente nada sobre la protección de sus datos personales en Internet.

El día 3-1-2015 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que fija el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Entre sus 378 páginas, se incluyen algunas gratas sorpresas como son las habilidades que deberán adquirir nuestros hijos en la etapa Eso – Bachillerato en lo que se refiere al uso de internet y de las tecnologías de la información y comunicación, aunque también se observa algún que otro relevante olvido (la falta de mención a la protección de datos personales, por ejemplo) ahora que este derecho al olvido está tan en la boca los usuarios de Internet.

Entre las destrezas a adquirir por parte de los alumnos, están algunas de las siguientes:

a.- señalar las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen las redes sociales,

b.- determinar los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan,

c.- aprender a aplicar políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal,

d.- conoce los riesgos de seguridad,

e.- describir la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad, diseña paginas web.

No solo ello, sino que entre las materias de estudio de libre configuración, se incluyen estas otras (art. 13.4.3):

a.- el estudio del sistema braille,

b.- la tiflotecnología,

c.- los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral,

d.- las lenguas de signos.

Así que si su hija o hijo empieza en el mes de septiembre de 2015 el primer o el tercer curso de la Eso o el primero de Bachillerato, está de enhorabuena, ya que formará parte de la primera hornada de alumnos que recibirán formación especifica sobre estas materias.

Quizás a partir de ahora los progenitores ya podamos respirar algo más tranquilos, sabiendo que desde la escuela empezarán a formar a nuestros hijos en aquellas materias relacionadas con el ejercicio de la patria potestad en Internet.

Pero no todo son buenas noticias.

El rd 1105/2014 señala que uno de los objetivos de la educación secundaria obligatoria (entre los 12 y 16 años) es contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas (art. 11.a) “ … responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos o adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y comunicación (art. 11.e) …”.

También afirma la misma norma que los alumnos de Eso y bachillerato “ … son nativos digitales …”, que una de las competencias del currículo es la competencia digital (art. 2.2.c) y que las tecnologías. de la información y comunicación se trabajaran en todas las materias (art. 6.1), esto es que serán transversales.

Pero lo cierto es que pienso que no será plenamente así.

De la lectura de la norma se constata que la formación que en realidad recibirán nuestros hijos en este ámbito será sin duda fragmentaria y muy centrada en los aspectos referidos a la seguridad (que está muy bien, dicho sea), salvo que los centros docentes lleven a cabo la previsión del art. 3.d.1 y por tanto “ … complementen los contenidos …” con otras materias tanto o más importantes que las señaladas en el Rd.

Un ejemplo de las clamorosas carencias es, por ejemplo, la nula referencia la legislación referida a la protección de datos personales (ley orgánica 15/1999), aunque el apartado 5 -cultura científica, primero de bachillerato, bloque 5.5 del anexo II- habla de “ … el acceso a datos personales …” sin dar más detalles.

Y es que son diversas las instituciones que han afirmado la necesidad de incluir en los planes de estudios contenidos referidos a la privacidad, por ejemplo:

1.- La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

La APDCM, con motivo de la celebración del Día Europeo de Protección de Datos del año 2012, realizó una Declaración en Defensa de la Privacidad de los Menores en Internet. En el punto cuarto decía:

“ … Que los menores deben recibir una correcta educación sobre el uso de las tecnologías de la información y de las redes sociales …”.

Y en el quinto:

“ … Que el uso responsable de las tecnologías de la información depende en gran medida de la formación del usuario, de ahí que la educación y la concienciación sean un elemento esencial para la consecución de dicho fin …”.

2.- La Agencia Española de Protección de Datos.

La AGPD en el documento “derechos de niños y niñas y deberes de los padres y madres” en el punto 5 (Edúcale), expone:

“ … En la sociedad de la información conocer Internet y sus beneficios y riesgos es esencial. Los menores deben ser informados y formados acerca de los peligros en el uso de Internet, advirtiéndoles de que no compartan o faciliten información ni intercambien fotografías con personas desconocidas y sin saber para qué van a ser utilizados; que no abran los ficheros adjuntos en los mensajes de correo electrónico y que eviten la descarga de archivos o programas. Deben aprender qué es y como funciona Internet y si es necesario debemos aprender nosotros mismos para ellos y con ellos …”.

3.- El informe de Inteco.

El informe “la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales online” de Inteco apunta en la misma línea:

“… La formación actual a los menores en el uso de las nuevas tecnologías, con sus riesgos y ventajas, es insuficiente. En la escuela, no se aprende a controlar la información personal ni a identificar los riesgos en la Sociedad de la Información. La formación sobre protección de datos no se ha trasladado a los programas de estudio. Por ello, resulta ineludible el compromiso real y efectivo de organismos y autoridades educativas tanto de carácter internacional como nacional …”.

4.- El presidente de la Apep.

El presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad, D. Ricard Martínez, también pidió la inclusión de una asignatura en los programas de Educación Primaria para enseñar normas de uso seguro de internet.

A mi personalmente me hubiese gustado encontrar en el real decreto una referencia explícita (igual a la que incluye la norma para la educación para la seguridad vial, art. 6.5), pero adaptada al entorno de Internet:

“ … En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas … ”.

De una manera u otra, seguramente y entre otras causas por la insistencia de los progenitores y los centros educativos, se incorporarán otros contenidos adicionales a los curriculum de los alumnos para ayudarles a convertirlos en ciudadanos digitales responsables.

© Ramon Arnó Torrades, Lleida, 2015.
Escrit extret de la pàgina personal del Ramon Arnó a Facebook